Previous Next

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

แสดงความยินดีกับนักกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร

แสดงความยินดีกับนักกีฬาของจังหวัดสมุทรสาคร

งานเกียรติยศนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

งานเกียรติยศนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อันดับที่ 7 จำนวน 23 เหรียญทอง 13 เหรียยเงิน 20 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จังหวัดนครสวรรค์

การแข่งขันกีฬาห่งชาติ

การแข่งขันกีฬาห่งชาติ

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส