Previous Next

การแข่งขันกีฬามหาชัยเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐

การแข่งขันกีฬามหาชัยเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑

งานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรวอลเลย์บอล เอ็น เค ฟิตเน็ต และ ลงนามบันทึกข้อตกลง

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าวเปิดตัวสโมสรวอลเลย์บอล เอ็น เค ฟิตเน็ต สมุทรสาคร และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมีอกับสมาคมกีฬาฯ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่