ผลงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร


     

 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

 

          ครั้งที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี  อันดับที่ 44  ( เหรียญรางวัล 1 – 2 – 1)

          ครั้งที่ 20 จังหวัดสุโขทัย  อันดับที่ 17  ( เหรียญรางวัล 5 – 2 – 5)

          ครั้งที่ 21 จังหวัดชัยภูมิ  อันดับที่ 29  ( เหรียญรางวัล 4 – 9 – 5)

          ครั้งที่ 22 จังหวัดลำปาง  อันดับที่ 36  ( เหรียญรางวัล 2 – 1 – 6)

          ครั้งที่ 23 จังหวัดสุราษฎ์ธานี  อันดับที่ 29  ( เหรียญรางวัล 2 – 2 – 10)

          ครั้งที่ 24 จังหวัดอุบลราชธานี  อันดับที่ 28  ( เหรียญรางวัล 2 – 5 – 12)

          ครั้งที่ 25 จังหวัดกาญจนบุรี  อันดับที่ 25  ( เหรียญรางวัล 4 – 7 – 12)

          ครั้งที่ 26 จังหวัดเพชรบูรณ์  อันดับที่ 30  ( เหรียญรางวัล 4 – 2 – 13)

          ครั้งที่ 27 จังหวัดสุโขทัย  อันดับที่ 17  ( เหรียญรางวัล 5 – 2 – 5)

          ครั้งที่ 28 จังหวัดภูเก็ต  อันดับที่ 26  ( เหรียญรางวัล 5 – 4 – 15)

          ครั้งที่ 29 จังหวัดมหาสารคาม  อันดับที่ 29  ( เหรียญรางวัล 4 – 3 – 12)

          ครั้งที่ 30 จังหวัดศรีสะเกษ  อันดับที่ 27  ( เหรียญรางวัล 4 – 7 – 11)

          ครั้งที่ 31 จังหวัดจันทบุรี  อันดับที่ 19  (เหรียญรางวัล 8 – 5 – 11)

         

กีฬาแห่งชาติ

          ครั้งที่ 34 จังหวัดราชบุรี  อันดับที่ 35  ( เหรียญรางวัล 2 – 7 – 11)

          ครั้งที่ 35 จังหวัดสุพรรณบุรี  อันดับที่ 44  ( เหรียญรางวัล 1 – 5 – 12)

          ครั้งที่ 36 จังหวัดนครศรีธรรมราช  อันดับที่ 44  ( เหรียญรางวัล 1 – 5 – 6)

          ครั้งที่ 37 จังหวัดพิษณุโลก  อันดับที่ 41  ( เหรียญรางวัล 2  – 1 – 8)

          ครั้งที่ 38 จังหวัดตรัง  อันดับที่ 10 ( เหรียญรางวัล  10  – 9 – 11)

          ครั้งที่ 39 จังหวัดชลบุรี  อันดับที่ 11  ( เหรียญรางวัล 9  – 12 – 5)

          ครั้งที่ 40 จังหวัดขอนแก่น  อันดับที่ 11  ( เหรียญรางวัล  12  – 12 – 11)

          ครั้งที่ 41 จังหวัดเชียงใหม่  อันดับที่ 16  ( เหรียญรางวัล  10  – 11 – 17)

          ครั้งที่ 42 จังหวัดสุพรรณบุรี  อันดับที่ 7  ( เหรียญรางวัล  17  – 16 – 14)

          ครั้งที่ 43 จังหวัดนครราชสีมา  อันดับที่ 7  (เหรียญรางวัล  18  – 12 – 22)