ติดต่อสมาคมฯ


สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร

สนามกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารใต้อัฒจันทร์)
เลขที่ 1206/4 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์สำนักงาน(มือถือ) 086-3018315
โทรศัพท์/โทรสาร 034-413525
Fanpage : www.facebook.com/samutsakhonsport