ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดฯ


 นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล
นายกสมาคมกีฬาฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฯ  ครั้งที่10  ประจำ 2558