ปฎิทินกีฬา


ปฏิทินการเตรียมงาน
สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร / ชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และกิจกรรมอื่นๆ1-11 พ.ย. 58  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่่ 32 (พ.ศ. 2559 ) คัดเลือกตัวแทนภาค1 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
28-29 ธ.ค.58  การแข่งขันแรลลี่"ปลายฝนต้นหนาวบนเขาใหญ่"
8-10  ธ.ค. 58  การแข่งขันกีฑานักเรียนจังหวัดสมุทรสาคร "สาครเกมส์"ประจำปี 2558
11-21 ธ.ค. 58  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 44 (พ.ศ.2558)ณ จังหวัดนครสวรรค์ "นครสวรรค์เกม
ส์"