ประชุมชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร


นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานประชุมชมรมกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 8/2558 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร