นายธนภัทร เหลืองเอียม นักกีฬาสังกัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันร่มร่อน


 นายธนภัทร เหลืองเอียม นักกีฬาสังกัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันร่มร่อน 

รายการ 5th Series Prragliding Accuracy Word Cup 2015 วันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศจีน