ผลการแข่งขัน


 ผลการแข่งขัน นายธนภัทร เหลืองเอี่ยม ได้อันดับที่่ 3 ประเภทบุคคลชาย และอันดับที่ 3 ประเภททีม