รับฟังโอวาท


 นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฯเป้นเกียรติให้โอวาท นักกีฬา พร้อมด้วย นายรังสรรค์    การะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมเป็นเกียรติ ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒                           คัดเลือกตัวแทนภาค ๑ ณ  จังหวัดสมุทรปราการ   วันศุกร์ที่  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   ณ  อาคารวิทยบริการ  สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เวลา ๑๓.๓๐ น