การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์


 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
ลำดับที่ 7  จำนวน  23 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 จังหวัดสวรรค์