กิจกรรมงานวันเด็ก เสาร์ที่ 9 มกราคม 2559


สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ชมรมสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสาคร
               สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่ม y.e.c  และเครือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเฟลกซ์ มหาชัย ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก                                วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559