ปิดการแข่งขันซอฟท์เทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


 นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทราสคร
เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันซอฟท์เทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2559 ณ สนามเทนนิสโรงเรียนอัสสสัมชัญสมุทรสาคร                                            ระห่วางวันที่ 30-31 มกราคม 2558